OJ !

                                       PRELIMINÄR TEXT OCH BILD


Oj, nu blev jag blyg!


Så här beskriver regissören Camilla Persson föreställningsidén: 

En föreställningen som leker med ljud, röst och sång. Våra clowner undersöker dessa element t.ex genom att: - Svälja en radio, finns alla ljud inne i en då? Kan någon i så fall styra en med en fjärrkontroll? - Om man råkar äta upp en jordglob, kan man tala alla språk då? - Om man blir så arg eller rädd så man tappar rösten, vad händer då, kan någon annan hitta och stjäla ens tappad röst? Det blir en lekfull föreställning med slapstick, sång, ljud och en dos magi. 


För de flesta av oss upplevs rösten som något identitetsskapande, något nästan privat, trots att vi använder den i nästan alla offentliga sammanhang för att kommunicera med andra. För många av oss är det konstigt när vi hör vår egen röst inspelad. Jag kommer ihåg att jag som liten inte trodde på att det var min röst. När vi sjunger fel eller låter konstigt så skäms de flesta av oss. Behöver det vara så? Och vad gör man med sin skam? Föreställningen kommer att bestå av olika situationer som har med röst, sång & ljud att göra.


Målgrupp: Från 5 år

Längd 30 min


Medverkande Virginia Librado-Gallego,  Claes Åström

Pris 14.000kr, två samma dag samma plats 19.500kr


Till föreställningen finns också en


Skapande skola aktivitet

“Gör din röst hörd”. Tillsammans med våra skådespelare hittar barnen olika sätt att använda sin egen röst samt att med föremål skapa ljud och ljudbilder. Vilka klanger finns i dig? De får tillgång till uppvärmningsövningar och barnens fantasi stimuleras när de hör hur en text eller en situation förvandlas beroende på hur den sägs eller i vilken ljudmiljö den utspelas.


Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Längd 40 min

Pris 6.000kr

SUBVENTIONER 

Stockholms stad Arbetar du på en skola eller förskola inom Stockholmsstads geografiska gränser sponsrar staden med 50%.


Stockholms län, för föreställningar inom Stockholms län så står Region Stockholm står för ungefär halva kostnaden av föreställningarnaTILLGÄNGLIGHET

Inget stark blinkande ljus förekommer i våra föreställningar, inte heller starka dofter. De allra flesta av de lokaler vi spelar i är anpassade för  rullstolsburna personer. Får att få information om varje enskild spelplats går det bra att maila till dotterbolaget(@)gmail.com eller höra av sig

direkt till den spelplats där du vill se föreställningen.