Skapande skola

Skapade Skola

                                                       Skapande skola aktiviteter

Vi har för närvarande två olika upplägg för skapande skola, båda innehåller en föreställning i kombination med ett efterarbete där barnen själva är kreativa. Vi erbjuder : Clown- och Cirkusworkshop.

Vi hoppas att vi 2022 även skall kunna erbjuda en aktivitet där man arbetar med mansrollen.

CIRKUSWORKSHOP 


Vi erbjuder en kreativ och fysisk träning där det är lätt att anpassa svårighetsgrad utifrån elevernas kunskap, ålder och vilja. I cirkusträningen finns inga tävlingsmoment utan alla elever utvecklas i egen takt utifrån sina förutsättningar och vad de tycker om att göra. Det är lekfullt, kul och stärker sammanhållningen i gruppen. Förutom praktiska färdigheter, skills, tränar eleverna indirekt sin koordination, fokusering, tålamod, kroppskontroll, balans, modet att synas, kreativitet, tillit och samarbete. 

Upplägget kan se lite olika ut på olika skolor och vi kan anpassa oss utifrån era behov och önskemål. Ibland spelar vi en av våra föreställningar i gympasalen för eleverna för att sedan återkomma en annan dag för workshop. Eller så håller vi workshops direkt i anslutning till föreställning. På så sätt har de redan fått inspiration att vilja träna och lära sig massor med cirkuskonster. Vi kan också göra enbart workshops. 

  • Ett till fem besök per uppdrag. 
  • Två cirkusartister 
  • Gympasal eller stort rum med högt i tak där eleverna kan röra sig. 
  • Max 20 barn 
  • Ålder från 7 år 
  • Pris 6 000 kr, 5 500 kr för 2:a samma dag och skola. 
  • Barnen kommer att få pröva på olika stationer som består av cirkuskunskaper så som jonglering, lättare akrobatik/parakrobatik, balans- samt clownövningar och teaterövningar. Med fler dagars uppdrag kan man planera enklare uppvisningar samt tillverkning av egna jongleringsbollar. 
  • Med flera dagars uppdrag kan vi utveckla en enkel clownrutin med olika grupper där elever få använda de cirkustekniker som de lärt sig. 
  • C:a 40 minuter per tillfälle. 
  • Material ingår. Det är viktigt att lärarna är med för att kunna uppleva att något förändras i rummet av det skapande arbetet med professionella artister. Konstnärer kan förmedla konstnärskapet på ett pedagogiskt sätt, visa en ingång i ett “tänk”. Cirkusträningen bidrar till något nytt och gemensamt i klassrummet. Lärarna får med sig en konstnärlig metod och en idérikedom i sitt arbetssätt. De vet nåt ihop med eleverna om vad som hände i rummet i workshopsituationen. De kan se sina elever på nya sätt, det kan öppna upp! TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!

Vi jobbar gärna tillsammans med er kring upplägg och vill höra era idéer.

www.dotterbolaget.se​076-336 95 03 ​dotterbolaget@gmail.com