Workshop & Skapande skola

Fota. Per Kristanssen

SPELA MAN WORKSHOP

I anslutning till föreställningen finns det möjlighet att även boka workshops. Dotterbolaget kommer till klassrummet och håller workshop kring mansrollen. Workshopen är separatistisk, dvs bara killarna deltar eftersom vår erfarenhet säger att helt andra samtal då kan ske.

Dessa workshops innhåller förutom värderingövningar även tillfälle till diskussion och analys av mansrollen genom aktiva övningar som har till uppgift att plantera fröer av förändring.


Vi erbjuder också ett lärarmaterial med efterarbete som ordinare lärare genomför med flickorna under pojkarna workshop.


Vi vill med föreställningen (SPELA MAN) prata med pojkarna om jämställdhet, utifrån deras position. Med deras verklighet i fokus. Om vi vill (och det vill vi) att pojkar ska öppna upp och våga sätta ord på vad de upplever och känner så måste vi också lyssna och se deras värld. Vi driver med manliga förebilder och med mer artikulerade storasystrar. Men med siktet inställt på att fånga pojkarna och få dem engagerade och reflektera över vad en man egentligen kan vara. 

Med pekpinnar kan man komma långt men med humor kan man komma längre. Länge leve jämställdheten.  Kampen är inte över på långa vägar men vi måste nå de unga pojkarna nu!
Längd: Varje workshop är ca 60 min.

Pris: 1 workshop 3500 kr, 4 workshops på samma dag 8500kr. Endast killar deltar, vi ser gärna att en pedagog är med (om möjligt en manlig).

Lokal: Klassrum.

Antal: Max 10-15 st pojkar. 


För de skolor som inte har möjlighet att genomföra en workshop erbjuder dessutom lärarmaterial som kan använads i helklass. 

                           

      

Skapade Skola

                                                       Skapande skola aktiviteter

Vi har för närvarande två olika upplägg för skapande skola, båda innehåller en föreställning i kombination med ett efterarbete där barnen själva är kreativa. Cirkusworkshop.


CIRKUSWORKSHOP 

Vi erbjuder en kreativ och fysisk träning där det är lätt att anpassa svårighetsgrad utifrån
elevernas kunskap, ålder och vilja. I cirkusträningen finns inga tävlingsmoment utan alla elever
utvecklas i egen takt utifrån sina förutsättningar och vad de tycker om att göra. Det är lekfullt,
kul och stärker sammanhållningen i gruppen. Förutom praktiska färdigheter, skills, tränar
eleverna indirekt sin koordination, fokusering, tålamod, kroppskontroll, balans, modet att
synas, kreativitet, tillit och förmåga till samarbete.
Vi kommer och håller workshops 1-5 ggr. Vid ett besök hinner vi alltid med jonglering, gå på
lina samt parakrobatik (om det finns mattor på skolan). Fler besök möjliggör undersökande av
andra discipliner. Ibland spelar vi en föreställning som inledande aktivitet för att sedan
återkomma en annan dag för workshop. Eller så håller vi workshops i anslutning till
föreställning eller så ger vi enbart workshops. Upplägget kan se olika ut och vi kan anpassa
oss utifrån era behov och önskemål.


● Ett till fem besök per uppdrag.
● Två cirkusartister
● Gympasal eller stort rum med högt i tak där eleverna kan röra sig.
● Max 20 barn
● Ålder från 7 år
● Pris 6 500 kr, 5 000 kr för 2:a samma dag och skola.
● Barnen kommer att få pröva på olika stationer som består av cirkuskunskaper så
som jonglering, lättare akrobatik/parakrobatik, balans- samt clownövningar och
teaterövningar. Med flera dagars uppdrag kan vi planera enklare uppvisningar i
grupper samt tillverkning av egna jongleringsbollar.
● 1 timme per besök.
● Material ingår.


    Det är viktigt att lärarna är med för att kunna uppleva att något förändras i rummet av det skapande arbetet med professionella artister. Konstnärer kan förmedla konstnärskapet på ett pedagogiskt sätt, visa en ingång i ett “tänk”. Cirkusträningen bidrar till något nytt och gemensamt i klassrummet. Lärarna får med sig en konstnärlig metod och en idérikedom i sitt arbetssätt. De vet nåt ihop med eleverna om vad som hände i rummet i workshopsituationen. De kan se sina elever på nya sätt, det kan öppna upp!     TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!

    Vi jobbar gärna tillsammans med er kring upplägg och vill höra era idéer.

    www.dotterbolaget.se​076-336 95 03 ​dotterbolaget@gmail.com