Skapande skola

Skapande skola aktiviteter


Vi har för närvarande fyra olika upplägg för skapande skola, samtliga innehåller en föreställning i kombination med ett efterarbete där barnen själva är kreativa.Vi erbjuder även workshops: Cirkuskonster, clown, skådespeleri med regissör och skådespelare, magitricks. Vi hoppas att vi 2022 även skall kunna erbjuda en aktivitet där man arbetar med mansrollen.
1: CIRKUSSKOLA        MED

En pröva-på-timme med jonglering, diablo, snurra tallrikar, enhjuling samt näsduksjonglering.
Allt detta tillsammans med vår egen virtuos Trevor Lewis som under många år arbetat med att lära ut dessa tekniker t.ex via Clowner utan gränser och Cirkus Cirkör.

Behov: Ett tomt rum. Fri golvyta. Max antal deltagare: 16 st Åldersgräns: fyllda 7 år
Antal konstnärer: 2st

Pris: 7.000kr
Föreställningen Trio Smack passar bra som inledande aktivitet.


2: CLOWN


En pröva-på-timme med Clown, där deltagarna får föda en clown och låta clownen göra entré på scenen.
Vi lär ut grundreglerna i denna konstform som deltagarna kan ta med sig och utveckla själva. Garanterat roligt och en unik erfarenhet.
Behov: Ett tomt rum, gärna med en scen.
Max antal deltagare: 8 st
Åldersgräns: fyllda 8 år
Antal konstnärer: 1 st
Pris: 3.500kr
Föreställningen Hasta la Pasta passar bra som inledande aktivitet.

Liten film med ​https://photos.app.goo.gl/w5kooqCFa6G9qvk28


3: LEK OCH FANTASI


Workshop där barnen får fantisera och skapa något eget utifrån f​öreställningen Hunden. Barnen får leka lekar och efter våra mallar klippa ut klippdockor på karaktärerna. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och fungera i grupp. Sedan delas klassen upp i grupper med

12-15 barn tillsammans me​d en skådespelare per grupp. Utifrån skådespelarens frågor gör barnen egna versioner av, eller en fortsättning på föreställningen. Här är det fantasin som är i fokus samt förmågan till samarbete. Frågor om gemenskap, tillit och vänskap ligger till grund för både lekarna och frågeställningarna inför de egna "klippdocksföreställningarna".

Workshop i halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr Workshop i helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr4: GÖR DIN RÖST HÖRD


Workshops genomförs på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum är ett undanröjt klassrum.
Antal barn/elever: 32 Antal vuxna: 2 Längd: 1 tim Målgrupp:4-8 år

Föreställningen Hunden passar bra som inledande aktivitet.

Tillsammans med våra skådespelare hittar barnen olika sätt att använda sin egen röst samt att med föremål skapa ljud och ljudbilder. Vilka klanger finns i dig? De får tillgång till uppvärmningsövningar och barnens fantasi stimuleras när de hör hur en text eller en situation förvandlas beroende på hur den sägs eller i vilken ljudmiljö den utspelas.

Antal konstnärer: 2 st

Pris: 7.000kr
Antal barn/elever: 32 Längd: 1 tim Målgrupp: 6-10 år
Workshops genomförs på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum är ett undanröjt klassrum.

Föreställningen Underbara Oljud passar bra som inledande aktivitet.


ÖVRIGT OM VÅRA AKTIVITETER

Vi skräddarsyr gärna våra aktiviteter i dialog med skolorna. Om vi gör ett längre åtagande får vi diskutera pris och upplägg med skolan.

Inom gruppen finns yrkesutövare inom:


Cirkusartist, commediaclown, skådespelare, regissör, dramapedagog.


1. Cirkusträning - Träna motorik på ett lustfyllt sätt.


2. Clownworkshop - Våga stå på scenen, dvs våga bli sedd ta fokus men också ge fokus och lyssna. Att ha återkommande clownworkshop under en termin och med lärare som deltar är en dröm. Det är fint att se blyga barn som med clownnäsa vågar lite mer än de trodde. När en lärare vågar visa sig i näsa vet jublet inga gränser.


3. Lek- och fantasiworkshop i samband med föreställningen Hunden, samarbete, empati, berättande och fantasi.


4. Gör din röst hörd - röst och identitet. När vi sjunger fel eller låter konstigt så skäms de flesta av oss. Behöver det vara så?

Kommer 2022


5. Mansrollen - utforska idéer/normer om manlighet och identitet.​ ​Utifrån och in eller inifrån och ut? Forma eller formas?Eleverna kommer att få “komma upp på golvet” och spela Man.Vi kommer här att fokusera på både kroppsspråk och hur MAN talar. Det sker genom enkla dialoger som eleverna får spela upp.


Med övningar tydliggör vi kroppen, rörelsen och rösten som identitetsskapande uttrycksmedel.

Eleverna ska även svara anonymt på ett formulär med ca 7 frågor med gradvis svarsalternativ, så kallade värderingsfrågor. Svaren kommer användas i vår interna utvärdering av projektet, men också vara av intresse för vår samarbetspartner, den ideella föreningen “MÄN för jämställdhet”.

Dessa svar blir ett bra underlag för lärare som vill fortsätta arbetet om mansnormen i klassen.

Praktiskt att tänka på inför aktiviteten eller aktiviteterna

Minimum är ett tomt klassrum. Gärna med en scen där man kan göra entreer och sortier i clownworkshopen annars tar vi med vår ridå. Material ingår.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CIRKUSWORKSHOP        MED
Vi erbjuder en kreativ och fysisk träning där det är lätt att anpassa svårighetsgrad utifrån elevernas kunskap, ålder och vilja. I cirkusträningen finns inga tävlingsmoment utan alla elever utvecklas i egen takt utifrån sina förutsättningar och vad de tycker om att göra. Det är lekfullt, kul och stärker sammanhållningen i gruppen. Förutom praktiska färdigheter, skills, tränar eleverna indirekt sin koordination, fokusering, tålamod, kroppskontroll, balans, modet att synas, kreativitet, tillit och samarbete.

Upplägget kan se lite olika ut på olika skolor och vi kan anpassa oss utifrån era behov och önskemål. Ibland spelar vi en av våra föreställningar i gympasalen för eleverna för att sedan återkomma en annan dag för workshop. Eller så håller vi workshops direkt i anslutning till föreställning. På så sätt har de redan fått inspiration att vilja träna och lära sig massor med cirkuskonster. Vi kan också göra enbart workshops.


●  Ett till fem besök per uppdrag.

●  Två cirkusartister

●  Gympasal eller stort rum med högt i tak där eleverna kan röra sig.

●  Max 20 barn

●  Ålder från 7 år

●  Pris 6 000 kr, 5 500 kr för 2:a samma dag och skola. Reseersättning 35 kr/mil.

●  Barnen kommer att få pröva på olika stationer som består av cirkuskunskaper så

som jonglering, lättare akrobatik/parakrobatik, balans- samt clownövningar och teaterövningar. Med fler dagars uppdrag kan man planera enklare uppvisningar samt tillverkning av egna jongleringsbollar.

●  Med flera dagars uppdrag kan vi utveckla en enkel clownrutin med olika grupper där elever få använda de cirkustekniker som de lärt sig.

●  C:a 40 minuter per tillfälle.

●  Material ingår.
Det är viktigt att lärarna är med för att kunna uppleva att något förändras i rummet av det skapande arbetet med professionella artister. Konstnärer kan förmedla konstnärskapet på ett pedagogiskt sätt, visa en ingång i ett “tänk”. Cirkusträningen bidrar till något nytt och gemensamt i klassrummet. Lärarna får med sig en konstnärlig metod och en idérikedom i sitt arbetssätt. De vet nåt ihop med eleverna om vad som hände i rummet i workshopsituationen. De kan se sina elever på nya sätt, det kan öppna upp!


TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!

Vi jobbar gärna tillsammans med er kring upplägg och vill höra era idéer.

www.dotterbolaget.se​076-336 95 03 ​dotterbolaget@gmail.com