Skapande skola

Skapande skola aktiviteter


Vi har för närvarande fyra olika upplägg för skapande skola, samtliga innehåller en föreställning i kombination med ett efterarbete där barnen själva är kreativa.Vi erbjuder även workshops: Cirkuskonster, clown, skådespeleri med regissör och skådespelare, magitricks. Vi hoppas att vi 2022 även skall kunna erbjuda en aktivitet där man arbetar med mansrollen.
1: CIRKUSSKOLA

En pröva-på-timme med jonglering, diablo, snurra tallrikar, enhjuling samt näsduksjonglering.
Allt detta tillsammans med vår egen virtuos Trevor Lewis som under många år arbetat med att lära ut dessa tekniker t.ex via Clowner utan gränser och Cirkus Cirkör.

Behov: Ett tomt rum. Fri golvyta. Max antal deltagare: 16 st Åldersgräns: fyllda 7 år
Antal konstnärer: 2st

Pris: 7.000kr
Föreställningen Trio Smack passar bra som inledande aktivitet.

2: CLOWN

En pröva-på-timme med Clown, där deltagarna får föda en clown och låta clownen göra entré på scenen.
Vi lär ut grundreglerna i denna konstform som deltagarna kan ta med sig och utveckla själva. Garanterat roligt och en unik erfarenhet.
Behov: Ett tomt rum, gärna med en scen.
Max antal deltagare: 8 st
Åldersgräns: fyllda 8 år
Antal konstnärer: 1 st
Pris: 3.500kr
Föreställningen Hasta la Pasta passar bra som inledande aktivitet.

Liten film med https://photos.app.goo.gl/w5kooqCFa6G9qvk28

3: LEK OCH FANTASI

Workshop där barnen får fantisera och skapa något eget utifrån föreställningen Hunden. Barnen får leka lekar och efter våra mallar klippa ut klippdockor på karaktärerna. Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och fungera i grupp. Sedan delas klassen upp i grupper med

12-15 barn tillsammans med en skådespelare per grupp. Utifrån skådespelarens frågor gör barnen egna versioner av, eller en fortsättning på föreställningen. Här är det fantasin som är i fokus samt förmågan till samarbete. Frågor om gemenskap, tillit och vänskap ligger till grund för både lekarna och frågeställningarna inför de egna "klippdocksföreställningarna".

Workshop i halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr Workshop i helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr

4: GÖR DIN RÖST HÖRD

Workshops genomförs på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum är ett undanröjt klassrum.
Antal barn/elever: 32 Antal vuxna: 2 Längd: 1 tim Målgrupp:4-8 år

Föreställningen Hunden passar bra som inledande aktivitet.

Tillsammans med våra skådespelare hittar barnen olika sätt att använda sin egen röst samt att med föremål skapa ljud och ljudbilder. Vilka klanger finns i dig? De får tillgång till uppvärmningsövningar och barnens fantasi stimuleras när de hör hur en text eller en situation förvandlas beroende på hur den sägs eller i vilken ljudmiljö den utspelas.

Antal konstnärer: 2 st

Pris: 7.000kr
Antal barn/elever: 32 Längd: 1 tim Målgrupp: 6-10 år
Workshops genomförs på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum är ett undanröjt klassrum.

Föreställningen Underbara Oljud passar bra som inledande aktivitet.

ÖVRIGT OM VÅRA AKTIVITETER

Vi skräddarsyr gärna våra aktiviteter i dialog med skolorna. Om vi gör ett längre åtagande får vi diskutera pris och upplägg med skolan.

Inom gruppen finns yrkesutövare inom:
Cirkusartist, commediaclown, skådespelare, regissör, dramapedagog.

1. Cirkusträning - Träna motorik på ett lustfyllt sätt.

2. Clownworkshop - Våga stå på scenen, dvs våga bli sedd ta fokus men också ge fokus och lyssna. Att ha återkommande clownworkshop under en termin och med lärare som deltar är en dröm. Det är fint att se blyga barn som med clownnäsa vågar lite mer än de trodde. När en lärare vågar visa sig i näsa vet jublet inga gränser.

3. Lek- och fantasiworkshop i samband med föreställningen Hunden, samarbete, empati, berättande och fantasi.

4. Gör din röst hörd - röst och identitet. När vi sjunger fel eller låter konstigt så skäms de flesta av oss. Behöver det vara så?

Kommer 2022

5. Mansrollen - utforska idéer/normer om manlighet och identitet.Utifrån och in eller inifrån och ut? Forma eller formas?Eleverna kommer att få “komma upp på golvet” och spela Man.Vi kommer här att fokusera på både kroppsspråk och hur MAN talar. Det sker genom enkla dialoger som eleverna får spela upp.

Med övningar tydliggör vi kroppen, rörelsen och rösten som identitetsskapande uttrycksmedel.

Eleverna ska även svara anonymt på ett formulär med ca 7 frågor med gradvis svarsalternativ, så kallade värderingsfrågor. Svaren kommer användas i vår interna utvärdering av projektet, men också vara av intresse för vår samarbetspartner, den ideella föreningen “MÄN för jämställdhet”.

Dessa svar blir ett bra underlag för lärare som vill fortsätta arbetet om mansnormen i klassen.

Praktiskt att tänka på inför aktiviteten eller aktiviteterna

Minimum är ett tomt klassrum. Gärna med en scen där man kan göra entreer och sortier i clownworkshopen annars tar vi med vår ridå. Material ingår.