DOTTERBOLAGET HEM

COVED-19 tider, så allt är uppochned.FLICK rep
FLICK  rep 2
FLICK rep jpg
R&J-1
FLICK NY
_XT28693 (2)
r&J 4
tresystrar-affisch-staende-utokad_mindre
a4_skv18-5842_argb-180x250
a4_skv18-6219_argb
PD_200217_21462
Lena tartuffe
FLICK rep
FLICK rep jpg
FLICK  rep 2
FLICK rep jpg
FLICK rep
FLICK  rep 2
FLICK rep
FLICK rep jpg
FLICK  rep 2

AKTUELLT

               

              VÄLKOMMEN TILL DOTTERBOLAGET 

                    

Vi producerar clownföreställningar för barn och vuxna.

Vi arbetar med teaterclown och clown som uttryck och form.

Dotterbolaget är en feministisk fri teatergrupp baserad i

                                    Stockholm.

AT THE FLICK OF A SWITCH

-Vad gör människan när hon står inför katastrofen?

En poetisk och existensiell clownföreställning som utspelar sig mellan ljus och mörker. Likt i väntan på Godo i Clowntappning, utan talad dialog. En verklig händelse vävs in som en röd tråd.

En David mot Goliat historia om två vinddrivna existenser.

Vi fortsätter utveckla Dotterbolagets särart. Feminism och aktivism blandas med humor.

En visuell och musikalisk storslagen föreställning med en skör och intensiv närvaro.

AT THE FLICK OF A SWITCH

-A poetic and existential clown performance that takes place between light and dark. Like waiting for Godo in Clown Vintage, without spoken dialogue. A real event is woven in like a red thread.

A David vs. Goliath story of two wind-driven existences. We continue to develop the subsidiary's special character. Feminism and activism are mixed with humor.

    OBS!!                      CORONA video till er som undrar vad vi håller på med

                                                 Ett litet smakprov på ett arbete som SNART är färdigt.

   KOLLA IN                                            men som covid-19 satte stop för .

VÄRLDENS SISTA FÖRESTÄLLNING

Är ett clownens memento mori, ett undersökande av döden och dess villkor.

Går det att till fullo förstå att man ska dö? Och om man gör det blir man då mer levande? Går det att förhandla och förhala döden?  Är vi lika inför döden, är den rättvis? Är det bra att förbereda sig, se till så man inget ångrar, inte lämnar något ogenomtänkt eller oförlåtet efter sig? Clownen söker svar tillsammans med publiken, på väg mot det oundvikliga slutet, det är trots allt “Världens sista föreställning”.HASTA LA PASTA

En fars för barn, i restaurangmiljö. Åldern 5-11 år.


För mer info om föreställningen klicka här

Föreställningen är möjlig att boka för hela 2019 samt  2020.


Vi har subventioner som gäller för Region Stockholm, Stockholms kommun samt Region Väst.

HUNDEN är en föreställning om flykt för ålderna 4-8 år, möjliga att boka hela 2020.

Vi har subventioner som gäller för Region Stockholmoch Stockholms kommun.

Material för skapande skola finns.

Läs mer om den här
Adress: Bergtallsvägen 2 a  125 60 Älvsjö , e- mail dotterbolaget(@)gmail.com

orgnummer 802442-8206 tfn +46 (0)702629866


All copyrights Dotterbolaget

Men vi stretar på och längtar efter er, PUBLIKEN!